Prehlásenie k Ochrane Osobných Údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zasielanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkmi. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte do poznámky k objednávke „žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení“

Prevádzkovateľ internetového obchodu Pilotstore s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou členského pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 28 ods. 3. vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ informačného systému použitého na webovej stránke www.pilotstore.sk  súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.